Nyheter

Nya dokument publicerade

Nu kan du hitta medlemsbladet som delats ut i maj MINISTERI FORCE X BOLTBOT Ranger Bolt Bot blå Transformer Robot bil leksak samt protokollet från föreningsstämman Ministorlek 0 -5A AC Ström till 0 -10V -transmittor (SW -A5D2)  Dessa dokument är tillgängliga enbart för medlemmar som skapat ett konto på sajten. Årsredovisningen för 2018 är offentlig och finns MINISTRAFT 1 144 BOEING 777 -200 FÖRENADE AIRLINES 14483 .

Jordan Minichamps Peugeot 1 (F1NB) Fisichella Gianbillo 18 1997 bil Show 3cf40iluh72527-Ny stil

Minichamps Jordan Peugeot Show bil 1997 1 18 Gianbillo Fisichella (F1NB)

Nytt medlemsblad samt inbjudan till höstmöte

Medlemsbladet daterat september 2018 har nyligen delats ut i pappersform. Det finns även att läsa/ladda ner  MINISTRAMPS 1 18 BEGRÄNSAD UTBILDNING 1948 LAND ROVER tärningskast bil 1 of 504 grå . Den 19 november äger årets höstmöte rum. Alla är varmt välkomna! Styrelsen informerar om vad som är på gång. Ta med frågor, synpunkter och…
MINISTRAMPS 1 6 (') 6 (')').(C ROSSI 2003 VALENCIA) HAR 2002 2003 & 1 12 cykel (') och FIGURES (')